english srpski
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna poslovna edukacija

Izvoz u EU, Nemačku, Francusku, Italiju, Austriju, Grčku, Švajcarsku


Želite da plasirate proizvode na strana tržišta i steknete nove kupce?

Prilagodite vaše poslovanje stranim tržištima (izvozu) primenom savremenih metoda konsaltinga unapređenja performansi poslovanja! (business performance consulting)


Šta radimo?
 1. Korak - Ispitaćemo trenutno stanje i potrebe (gde se nalazite?)
 2. Korak - Saznaćemo željeno stanje u prodaji (gde želite da budete?)
 3. Korak - Ustanovićemo šta i kako treba da radimo (kako da to postignemo?)
 4. Korak - Kreiraćemo program obuka-konsaltinga i unapređenja prodajnih procesa
 5. Korak - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i akcije unapređenja prodaje
 6. Korak - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i ustanoviti nove potrebe
 7. Korak - Sprovešćemo dodatne obuke zaposlenih (optimizacija uspešnosti)
 8. Korak - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj
 9. Korak - Predložićemo najbolji način unapređenja celokupnog sistema

Rezultat ovog programa (treninga-konsaltinga) je akcioni plan prodaje (izvoza) na strana tržišta i vaši prodavci obučeni da komuniciraju sa stranim kupcima!


Plan rada ( 12 + 4 dana )
 1. Jedan dan analiza stanja, ustanovljenje potreba i kreiranje plana treninga-konsaltinga
 2. Dvodnevni trening "Kreiranje plana prodaje" (izrada konkretnog plana prodaje i izvoza na strana trišta)
 3. Dvodnevni trening "Osnove lične prodaje" (kombinacija modula iz osnova lične prodaje)
 4. Dvodnevni trening "Osnove usluživanje kupaca" (kombinacija modula iz osnova usluživanja i uticanja)
 5. Jedan dan rada sa zaposlenima na proveri koliko se stečena znanja primenjuju u praksi (analiza uspešnosti prvog dela obuka)
 6. Dvodnevni trening “Napredno prodajno pregovaranje" (kombinacija modula iz naprednog prodajnog pregovaranja)
 7. Dvodnevni trening “Napredno usluživanje kupaca" (kombinacija modula iz naprednog usluživanje kupaca)
 8. Jedan dan rada sa zaposlenima na proveri koliko se stečena znanja primenjuju u praksi (analiza uspešnosti drugog dela obuka)
 9. Dvodnevni trening (optimizacija uspešnosti) sa modulima kreiranim u odnosu na oblasti koje treba utvrditi (recimo sistema prodaje, timski rad i sl.)
 10. Jedan dan konačna evaluacija i izveštaj uspešnosti celog programa

Veći deo interaktivnih vežbi na treninzima obavlja se na engleskom jeziku!


Ukupno trajanje programa je 16 radnih dana
( 12 dana treninga + 4 dana konsaltinga )

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Treneri - konsultanti:

      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’
      Danijel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.

Pozovite nas: +381 63 60 80 26 - Email: info@veza.biz


Usluge izvoznog konsaltinga u zemlje:
United Kingdom Ireland Ireland Eesti Estonia Latvija Latvia Lietuva Lithuania Polska Poland Ceska Republika Czech Republic Slovensko Slovakia Deutschland Germany Danmark Denmark Nederland Netherlands Finland Finland Portugal Portugal Portugal Portugal Belgique Belgium Sverige Sweden España Spain España Spain Serbia Italia Italy Slovenija Slovenia Österreich Austria Magyarország Hungary Malta Malta Ellada Greece Former Yugoslav Republic of Macedonia Bälgarija Bulgaria România Romania Hrvatska Croatia Türkiye Turkey Kypros Cyprus France France France France Luxembourg Luxembourg Norge Norway Rossija Russia Ukraïna Ukraine Republica Moldova Moldova Island Iceland Azarbaycan Respublikasi Azerbaijan Hayastan Armenia Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Crna Gora Montenegro Shqiperia Albania Srbija Serbia Belarus Georgia Schweiz Suisse Switzerland Città del Vaticano Vatican City State Monaco Monaco Andorra Andorra Liechtenstein Liechtenstein San Marino San Marino Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador French Guiana Guyana Paraguay Peru Suriname Uruguay Venezuela Australia New Zeland Canada Belize Bahamas Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Afghanistan Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Burma Cambodia China Beigin Shanghai Georgia Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakstan Korea North Korea South Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Russia Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Syria Taiwan Tajikistan Thailand Turkey Turkmenistan Dubai United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen


Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening from Miodrag Kostic

Video sa javnog treninga “Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji” održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed